งานประชาสัมพันธ์เมืองปลอดขอทาน สายด่วน 1300

    วันที่เผยแพร่ : 18 สิงหาคม 2560

     

    วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" โดยได้ประชาสัมพันธ์เมืองปลอดขอทาน สายด่วน 1300 และมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 11 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบเงินสงเคราะห์ในครั้งนี้

Top