ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ฯ

    วันที่เผยแพร่ : 03 สิงหาคม 2560

     

    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ อำเภอ หนองขาหย่าง,อำเภอสว่างอารมณ์,อำเภอลานสัก,อำเภอบ้านไร่ เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 11 ราย เพื่อให้ผู้ได้รับนำเงินไปดำเนินชีวิตประจำวันและเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

Top