กิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

    วันที่เผยแพร่ : 28 กรกฎาคม 2560

     

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” โดยในช่วงเช้าร่วมกิจกรรมใส่บาตร บริเวณ ห้าแยกวิทยุ และ ในช่วงเวลา 9.00 น. ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล บริเวณ ลานสุพรรณิการ์ พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า

Top