ครงการ "เสริมสร้างความเข็มแข็ง ภาคีเครือข่ายภายใต้ระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทาน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 "

    วันที่เผยแพร่ : 27 กรกฎาคม 2560


    วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 63 แห่ง จัดโครงการ "เสริมสร้างความเข็มแข็ง ภาคีเครือข่ายภายใต้ระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทาน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 " ณ โรงแรมห้วยขาแข้งแชษฐศิลป์ ซึ่งภายในงาน ได้รับเชิญ จาก ท่านไพศาล ชาติสุทธิ อดีต พมจ.อุทัยธานี มาบรรยาย และเป็นวิทยากร ในการวิพากษ์แผนเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและแก้ไขปัญหาคนขอทานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป้าหมาย ชาวอุทัยธานี ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Top