โครงการ Shift and Share

    วันที่เผยแพร่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

     

    11/2/2563 ร่วมให้กำลังใจตำบลไผ่แบน อุทัยธานีร่วมระดมความคิดแกนนำท้องถิ่น /อพม.การพัฒนาสร้างนวัตกรรมไปพัฒนาในพื้นที่เพื่อทางสังคม ภายใต้โครงการการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่การมีส่วนร่วม โครงการ Shift and Share

Top