ทีม One Home อุทัยธานีร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ (รมว.พม.) ในการลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประสบปัญหาทางสังคม

    วันที่เผยแพร่ : 01 มีนาคม 2563

    วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ทีม One Home อุทัยธานีร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ (รมว.พม.) ในการลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคความต้องการของประชาชน และประชุมหน่วยงานทีม One Home ในเขตตรวจราชการที่ 18 ได้แก่ จ.อุทัยธานี จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ และ จ.พิจิตร ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์Top