ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี ขอขอบคุณทีมข่าวสนง .ปชส.จ.อุทัยธานี/กรมประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอข่าวครับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุทัยธานี ร่วมกับ อบต.สุขฤทัย จัดฝึกและเปิดสอนการผลิตเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ความรู้แก่ประชาชน

    วันที่เผยแพร่ : 18 มีนาคม 2563

    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี ขอขอบคุณทีมข่าวสนง .ปชส.จ.อุทัยธานี/กรมประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอข่าวครับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุทัยธานี ร่วมกับ อบต.สุขฤทัย จัดฝึกและเปิดสอนการผลิตเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ความรู้แก่ประชาชน ให้สามารถนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ด้วยตนเอง

Top