ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จะจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล) ในสำนักศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ เครื่อง

    วันที่เผยแพร่ : 08 กุมภาพันธ์ 2561
Top