ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด และป้ายไวนิล ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    วันที่เผยแพร่ : 04 มกราคม 2562
Top