รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

    วันที่เผยแพร่ : 06 กุมภาพันธ์ 2562

    สมัครได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี โทร.056-512026, 0923367372(พี่พร)  จำนวน 1 อัตรา

Top