ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ ๔๓๘๕ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    วันที่เผยแพร่ : 30 มกราคม 2562
Top