ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ รายการ(๒,๒๕๐ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    วันที่เผยแพร่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
Top