ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
Top