ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารายงานขอเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    วันที่เผยแพร่ : 31 มีนาคม 2563
Top