การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๓) หน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี

    วันที่เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2563
Top