ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดา เพื่อดำเนินการจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วนงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี

    วันที่เผยแพร่ : 27 กันยายน 2564
Top