ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธานีใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวํญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

    วันที่เผยแพร่ : 26 ธันวาคม 2565
Top