• ติดต่อศูนย์ฯ


    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี 

    12 หมู่ที่ 6 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

    เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน/fax  056-512026

    Facebook : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี

Top