อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

    วันที่เผยแพร่ : 16 สิงหาคม 2560

    ที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี และทีม ONE HOME จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายเชิงพื้นที่ ประจำปี 2560" ณ ห้องประชุมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทัพเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ โดย นายไพศาล ชาติสุทธิ อดีต พมจ.อุทัยธานี และ นาย ไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยเป้าหมายในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 4 หน่วย และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น(A2) เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Top