เปลี่ยนการแสดงผล

ข้อมูลประชากร/คนไร้ที่พึ่ง

ประชากรจังหวัดอุทัยธานี


จ.อุทัยธานี มีเขตการปกครอง  8  อำเภอ  14  เทศบาล  70  ตำบล 642 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1. อ.เมืองอุทัยธานี 

2.อ.ทัพทัน  

3.อ.สว่างอารมณ์

4.อ.หนองฉาง 

5.อ.หนองขาหย่าง 

6.อ.บ้านไร่

7.อ.ลานสัก 

8.อ.ห้วยคต

 


สถิติข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปี 2563


จำนวนประชากร 331,535  คน

กลุ้มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 4,009 ราย

กลุ่มเป้าหมาย  FD  307  รายAvatar
by PHATTARAYUTT | Thursday, 31 October 2019 Posted 4 years/s ago
พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO