ข้อมูลประชากร/คนไร้ที่พึ่ง

  วันที่เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2562

  ประชากรจังหวัดอุทัยธานี


  จ.อุทัยธานี มีเขตการปกครอง  8  อำเภอ  14  เทศบาล  70  ตำบล 642 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

  1. อ.เมืองอุทัยธานี 

  2.อ.ทัพทัน  

  3.อ.สว่างอารมณ์

  4.อ.หนองฉาง 

  5.อ.หนองขาหย่าง 

  6.อ.บ้านไร่

  7.อ.ลานสัก 

  8.อ.ห้วยคต

   


  สถิติข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปี 2563


  จำนวนประชากร 331,535  คน

  กลุ้มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 4,009 ราย

  กลุ่มเป้าหมาย  FD  307  ราย


Top