โครงการสถานีสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1

  วันที่เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2561

  โครงการสถานีสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

  ขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมรับเอกสารการประชุม


  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานโครงการต่อประธาน

  พิธีเปิดโครงการสถานีสวัสดิการ

  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เป็นประธานในพิธี
Top