ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี รุดจัดระเบียบคนขอทานคนไร้ที่พึ่ง งานเทศกาลประจำปีวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

    วันที่เผยแพร่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

    วันที่ (11 ก.พ. 63) เวลา 17.30 น. นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่าได้ร่วมกับทีม One Home องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง สถานีตำรวจภูธรหนองฉาง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี เดินรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ. คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ณ งานเทศกาลประจำปีวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี    โดยพบผู้กระทำการขอทาน 1 ราย ได้ทำการตักเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มากระทำการซ้ำอีก ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อนงานตามภารกิจไปสู่ความสำเร็จ เพื่อคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ทั้งนี้หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

    ข่าว : ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี

Top