จัดฝึกและเปิดสอนการผลิตเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ความรู้แก่ประชาชน ( อบต.สุขฤทัย)

    วันที่เผยแพร่ : 19 มีนาคม 2563

    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ อบต.สุขฤทัย จัดฝึกและเปิดสอนการผลิตเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ความรู้แก่ประชาชน ให้สามารถนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ด้วยตนเอง

Top