กิจกรรมจัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

    วันที่เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2564

    วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับทีม One Home เทศบาลตำบลลานสัก สถานีตำรวจภูธรลานสัก และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (อพม.) ดำเนินการจัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์หยุดให้เงินคนขอทานและประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ณ ตลาดลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี          ในกิจกรรมดังกล่าวมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน พ่อค้า แม่ค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมไม่พบผู้กระทำการขอทาน

Top