เปลี่ยนการแสดงผล

ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งอุทัยธานีรุดจัดระเบียบคนขอทานคนไร้ที่พึ่ง งานเทศกาลประจำปีวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์ฤทธิ์  นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่าได้ร่วมกับทีม One Home องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง สถานีตำรวจภูธรหนองฉาง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี เดินรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563  เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และ  พ.ร.บ. คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557  ณ  งานเทศกาลประจำปีวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พบผู้กระทำการขอทาน 1 ราย ได้ทำการตักเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มากระทำการซ้ำอีก

 

“กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อนงานตามภารกิจไปสู่ความสำเร็จ เพื่อคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ทั้งนี้หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง”

ประมวลภาพ

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO