เปลี่ยนการแสดงผล

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี ร่วมทำบุญสำนักงาน

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานีได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ฤกษ์ดีวันดี เจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมใจเตรียมอาหารปัจจจัยไทยธรรมกันร่วมทำบุญสำนักงานแบบเรียบง่ายเพื่อให้การดำเนินงานและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยเป็นศิริมงมงคลแก่ทุกคนตลอดไป


ประมวลภาพ

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO